Kezdőlap és kapcsolat  Szakmai életrajz   Önéletrajz   Balassi monográfia    Tanulmányok   Adatbázisok   Magyar Művelődéstörténeti Lexikon    Találmány   Galéria   Balassi Kiadó   Örök barátaim

 

BIBLIOGRÁFIA

 

Az MTMT alapján. Közel teljes, 363 tétel. Írásaim kb. 80-90 %-át tartalmazza. Itt elérhető.

Kőszeghy, Péter, and Hubert Gabriella H. 2019. Az Keresztyéni Gyülekezetben Való Isteni Dícséretek (Bártfa, 1593). Bibliotheca Hungarica Antiqua. Budapest: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet.
Szegedi, Eszter, Péter Kőszeghy, and Szabó Géza Szentmártoni. 2018. Balassi Bálint: Szép Magyar Komédiája És Olasz Forrása, Castelletti Amarilli Című Pásztorjátéka. Ed. Eszter Szegedi. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.
Jankovics, József, and Péter Kőszeghy. 2017. "Szeretők És Házastársak." PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO PHILOSOPHICA XXI (2): 188–213.
———. 2016. "Kisvárdai Viszonyok." In MONOKgraphia, 305–336.
Kőszeghy, Péter, and Zsuzsanna Tamás. 2016. A Magyar Régiség Művelődéstörténetének Adatbázisa. Ed. Péter Kőszeghy and Zsuzsanna Tamás. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont.
Kőszeghy, Péter. 2016a. "MAMŰL Adatbázis." Ed. Péter Kőszeghy.
———. 2016b. "Song of János Balassa on His Falconet." PHILOBIBLON (ROMANIA) XXI. (1): 20–39. doi:10.26424/philobib.
———. 2015a. "A Magyar Művelődéstörténeti Lexikon – Középkor És Kora Újkor (Röviden MAMŰL) Múltja És Jövője." In Mérföldkövek a Magyar Művelődéstörténet-Írásban, 143–152.
———. 2015b. "A Régi Magyar Irodalomtörténet Írása, Avagy Mi Az 'igaz Irodalom.'" IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 119 (5): 613–624.
Kőszeghy, Péter, and Zsuzsanna Tamás. 2015. "Magyar Művelődéstörténeti Lexikon Adatbázisa 1.2." Ed. Zsuzsanna Tamás.
Kőszeghy, Péter. 2015c. "A Nádasdy-Mausoleum." In Stephanus Noster: Tanulmányok Bartók István 60. Születésnapjára, 315–327.
———. 2015d. "Balassi Bálint És Báthory István." In Sárkányok, Főurak, Asszonyok, 62–70.
———. 2015e. "Gömöri György, A Rejtőzködő Balassi, Ariadné Könyvek, Kolozsvár, Korunk Komp-Press, 2014." MAGYAR KÖNYVSZEMLE 131 (2): 254–255. doi:10.17167/MKSZ.2015.2.254.
———. 2014. "Magyar Művelődéstörténeti Lexikon (on-Line)." Ed. Péter Kőszeghy.
Kőszeghy, Péter, and Csilla Utasi. 2014. "Pécsi Lukács, Az Keresztény Szűzeknek Tisztességes Koszorója..." In Pécsi Lukács: Az Keresztyén Szűzeknek Tisztességes Koszorója, Nagyszombat, 1591, 5–48.
Kőszeghy, Péter, and Zsuzsa Tamás. 2014a. Pécsi Lukács: Az Keresztyén Szűzeknek Tisztességes Koszorója, Nagyszombat, 1591. Ed. Péter Kőszeghy and Zsuzsa Tamás. Budapest: Balassi Kiadó.
Kőszeghy, Péter, and Zsuzsanna Tamás. 2014b. Balassi Bálint. Ed. Zsuzsanna Tamás. Budapest: Balassi Kiadó.
Kőszeghy, Péter. 2013a. "Krucsai János, a Halál Leánya És a "rettenetes Utolsó Szempillantás"." In Kuruc(kodó) Irodalom, 56–86.
———. 2013b. "Az 1578-as Év Balassi Bálint Életében." In Zborník Z Medzinarodnej Konferencia – Rod Balašovcov v 13. Až 19. Storoči, 225–250.
———. 2012a. "Andreas Capellanus, A Szerelemről." In Andreas Capellanus: A Szerelemről, 279–330.
———. 2012b. "The Hiding Humanist – Ioannes. the Good Fellow." HUNGARIAN STUDIES IN ENGLISH 26 (2): 233–240.
———. 2012c. "Zayugróci Kézirat 2." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor : 13. Köt. Vízkeleti-Kódex – Zsombori; Pótlás, XIII:89–91.
Kőszeghy, Péter, and Géza Rajnavölgyi. 2012. Andreas Capellanus: A Szerelemről. Budapest: Balassi Kiadó.
Kőszeghy, Péter. 2012d. "Szerb Guzlár a 16. Századi Lippán." In "A Végtelenség Küszöbén", 100–117.
Kőszeghy, Péter, and Zsuzsanna Tamás. 2012. Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor : 13. Köt. Vízkeleti-Kódex – Zsombori; Pótlás. Ed. Péter Kőszeghy and Zsuzsanna Tamás. Vol. XIII. Budapest: Balassi Kiadó.
Kőszeghy, Péter. 2011a. "Széless (Széles) György." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 11:62–63.
———. 2011b. "Virágének." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon : Középkor És Kora Újkor, 13 db:449–451.
———. 2011c. "Vasady-Kódex." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon : Középkor És Kora Újkor, 13 db:347–348.
———. 2011d. "Váradi János." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon : Középkor És Kora Újkor, 13 db:292–292.
———. 2011e. "Ungnád Dávid." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon : Középkor És Kora Újkor, 13 db:215–217.
Kőszeghy, Péter, and Mária Ludányi. 2011. "Thurzó György." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon : Középkor És Kora Újkor, 13 db:32–40.
Kőszeghy, Péter. 2011f. "Telegdi Pál." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 11:405–405.
———. 2011g. "Telegdi Kata." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 11:402–402.
———. 2011h. "Telegdi János." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 11:402.
———. 2011i. "Tatrosy György." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 11:391.
———. 2011j. "Szokoli Miklós." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 11:291–292.
Kőszeghy, Péter, and Erika Szelp. 2011. "Színjátszás." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 11:227–235.
Kőszeghy, Péter. 2011k. "Szeles János." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 11:61–62.
———. 2011l. "A Régi Magyaros Esete a Posztmodernnel." In Septempunctata, 139–170.
———. 2011m. "Dubitatio Utrum Opera Philosophica Regantur Fato an Providentia." IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK: 593–598.
Kőszeghy, Péter, and Zsuzsanna Tamás. 2011. Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Ed. Péter Kőszeghy and Zsuzsanna Tamás. Vol. 11. Budapest: Balassi Kiadó.
Kőszeghy, Péter. 2010a. "Szalaszegi György." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon X, 443–443.
———. 2010b. "Sötét Ködbül Alig Tisztult Vala Szép Hajnal…." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon X, 371–371.
———. 2010c. "Soproni Virágének." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon X, 366–366.
———. 2010d. "Solvirogram Pannonius." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon X, 352–353.
———. 2010e. "Sibolti Demeter." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon X, 301–301.
Kőszeghy, Péter, and Zsuzsa Tamás. 2010. Magyar Művelődéstörténeti Lexikon X. Ed. Péter Kőszeghy and Zsuzsa Tamás. Budapest: Balassi Kiadó.
Kőszeghy, Péter. 2010f. "Kinek a Lánya? Kinek a Verse?" In "Ez Világ, Mint Egy Kert...," 26–29.
———. 2010g. "Énekvers/szövegvers – a Vers Létmódja." In Ghesaurus, 459–468.
Jankovics, J, and P Kőszeghy. 2009. "Telegdi Kata? Verses? Levele?" In Erdély Reneszánsza I-II, 118–140.
Kőszeghy, P. 2009a. "Lemista Töprengések Balassi Istenes Énekeinek Kiadásairól." In Szolgálatomat Ajánlom a 60 Éves Jankovics Józsefnek, 233–236.
———. 2009b. .
———. 2009c. "Példázat (Exemplum)." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor, 112–115.
Kőszeghy, P, M Balázs, I Bitskey, P Ötvös, and N Viskolcz. 2009. "Peregrináció." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor, 123–131.
Kőszeghy, P, and F Temesváry. 2009. "Pallos." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor, 14–14.
Kőszeghy, P. 2009d. "Póli István." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor, 222–222.
Kőszeghy, P, D Dienes, K Hafenscher, and A Szabó. 2009. "Protestáns Liturgia." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor, 318–324.
Kőszeghy, P, and D Barth. 2009. "Püskösd." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor, 330–331.
Kőszeghy, P. 2009e. "Rajcsányi György." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor, 352–353.
———. 2009f. "Rajcsányi János." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor, 353–353.
Kőszeghy, P, and T Wehli. 2009a. "Rák." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor, 355–355.
Kőszeghy, P. 2009g. "Rápóti Pap Mihály." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor, 379–379.
Kőszeghy, P, M Balázs, Z Csepregi, D Dienes, and A Szabó. 2009. "Reformáció." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor, 399–437.
Kőszeghy, P, and L Szögi. 2009. "Református Kollégiumok." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor, 457–460.
Kőszeghy, P, I Iváncsó, E László, and J Török. 2009. "Papi Öltözet." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor, 49–53.
Kőszeghy, P, and T Wehli. 2009b. "Párduc." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor, 63–63.
———. 2009c. "Páva." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor, 79–79.
Kőszeghy, P, and P Benits. 2009. .
Kőszeghy, Péter, and Szabolcs (utószó) Oláh. 2009. Tragédia Magyar Nyelven Az Szophoklész Élektrájából. Ed. Szabolcs (utószó) Oláh. Bibliothca Hungarica Antiqua. Budapest: Balassi Kiadó.
Kőszeghy, Péter. 2009a. "Művészettörténet Kontra Irodalomtörténet." ENIGMA 6: 56–61.
———. 2009b. Balassi Bálint, 1554-1594. Magyarok Emlékezete. Pozsony: Kalligram.
Kőszeghy, Péter, and Zsuzsa Tamás. 2009. Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. Ed. Péter Kőszeghy and Zsuzsa Tamás. Budapest: Balassi Kiadó.
Kőszeghy, P. 2008a. "Ősköltészet." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor, 449–453.
———. 2008b. "Padányi Bíró Márton." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor, 478–480.
———. 2008c. "Balassi Bálint Záloglevele 1585-Ből." In A Stollwerk, 28–29.
———. 2008d. "Balassi Bálint Báthory István Udvarában." FORRÁS: IRODALOM-MŰVÉSZET-TUDOMÁNY 40 (1): 57–75.
———. 2008e. "A Titokzatos SOLVIROGRAM." KORUNK (KOLOZSVÁR) 19 (7): 29–35.
———. 2008f. .
———. 2008g. "A Gonosz Nagybácsi, Avagy Balassi Bálint És Balassa András." In "Mielz Valt Mesure Que Ne Fait Estultie," 146–149.
———. 2008h. .
———. 2008i. Balassi Bálint - Magyar Alkibiadész. Budapest: Balassi Kiadó.
Kőszeghy, Péter, and György Széphelyi Frankl. 2008. "Művészetpártolás." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor, 42–54.
Kőszeghy, Péter, and Zsuzsanna Tamás. 2008. Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. Ed. Péter Kőszeghy and Zsuzsanna Tamás. Budapest: Balassi Kiadó.
Kecskeméti, Gábor, Péter Kőszeghy, and Etelka Lux. 2007. "Levél." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor, 10–18.
Kőszeghy, P. 2007a. "Balassi És a Teológia." In A Szerelem Költői: Konferencia Balassi Bálint Születésének Ötödfélszázadik, Gyöngyösi István Halálának Háromszázadik Évfordulóján, 7–38.
———. 2007b. .
———. 2007c. "Makó Mihály." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor, 255–255.
———. 2007d. "Martonfalvay Imre." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor, 315–315.
———. 2007e. "Massai Ágnes." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor, 319–319.
———. 2007f. "Matkó István." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor, 329–330.
———. 2007g. "Mátray-Kódex." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor, 330–330.
———. 2007h. "Mátyás Királlyá Választásáról Való Ének." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor, 343–344.
———. 2007i. "Mátyás Királyt Sirató Ének." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor, 344–344.
———. 2007j. "Literátus Péter." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor, 45–45.
———. 2007k. "Losárdy Zsuzsanna." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor, 81–81.
Kőszeghy, P, and L Veszprémy. 2007. "Lovagi Kultúra." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor, 89–97.
Kőszeghy, P. 2007l. "Balassi Bálint Füves Kertecskéje." In Humanizmus, Religio, Identitástudat: Tanulmányok a Kora Újkori Magyarország Művelődéstörténetéről, 72–86.
———. 2007m. Magyar Alkibiades, Balassi Bálint Élete. Jyväskylä: University of Jyväskylä.
Kőszeghy, Péter, and Ildikó (utószó) Hubert. 2007. Kulcsár György: Az Halalra Valo Keszöletröl Rövid Tanossag, Melyben Az Körösztien Embernec, Acki Az Isten Országát Akaria Keresni, Életénec Rendi Irattatic Meg : Az Also Linduai Kultsár György Mester Által a Szent Irásból Es Tudos Doctoroc Irásibol Szedettetett. Ed. Ildikó (utószó) Hubert. Bibliotheca Hungarica Antiqua. Budapest: Balassi Kiadó.
Kőszeghy, Péter, and Zsuzsanna Tamás. 2007. Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. Ed. Péter Kőszeghy and Zsuzsanna Tamás. Budapest: Balassi Kiadó.
Kőszeghy, P. 2006. Balassi Bálint: Beteg Lelkeknek Való Füves Kertecske. Bibliotheca Hungarica Antiqua XXXIX. Budapest: Balassi Kiadó.
Kőszeghy, Péter, and Zsuzsanna Tamás. 2006. Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. 5. Kötet: Jordánszky-Kódex - Kolostorépítészet. Ed. Péter Kőszeghy and Zsuzsanna Tamás. Budapest: Balassi Kiadó.
Koszeghy, P. 2005a. "Halmágyi István." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 10–11.
———. 2005b. "Háló Kovács József." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 11–11.
———. 2005c. "Herczegszollosi István." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 115–115.
———. 2005d. "Hero És Leander (18. Sz. Közepe)." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 116–117.
———. 2005e. "Herschmann István Gyujteménye." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 117–117.
———. 2005f. "Hevesi Mihály Énekeskönyve." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 121–121.
———. 2005g. "Hidvégi Nemes János." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 122–122.
———. 2005h. "Fiatfalvi György." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 123–124.
Koszeghy, P, and E Marosi. 2005. "História (Lat. Historia)." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 127–127.
Koszeghy, P. 2005i. "História Egy Pyramus Nevu Ifjúról És Thysbérül (1628)." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 136–136.
———. 2005j. "Históriás Ének." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 137–141.
———. 2005k. "Hitvita." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 143–153.
———. 2005l. "Hoffgreff-Énekeskönyv." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 155–156.
———. 2005m. "Hoffhalter, Raphael." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 156–157.
———. 2005n. "Hoffhalter Rudolf." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 157–157.
———. 2005o. "Forgách Ádám, Gr." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 159–160.
———. 2005p. "Holofernes (18. Sz. Elso Harmada)." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 160–160.
———. 2005q. "Homonnai Drugeth István." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 161–161.
———. 2005r. "Honter, Johann." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 167–169.
———. 2005s. "Az Fortunatusról Való Szép História." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 170–170.
———. 2005t. "Horváth Gergely." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 175–176.
———. 2005u. "Hölischer-Kódex." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 186–186.
———. 2005v. "Földváry Ferenc, Táncsi, Gr." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 191–191.
———. 2005w. "Farkas Ádám." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 20–20.
———. 2005x. "Farkas Pál." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 21–21.
———. 2005y. "Frankovith Gergely." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 217–218.
———. 2005z. "Fráter Gáspár." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 218–218.
Koszeghy, P, and GY Széphelyi. 2005. "Hungaricum." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 220–224.
Koszeghy, P. 2005aa. "Furuglyás-Énekeskönyv." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 227–227.
———. 2005ab. "Gálffy János (Kocsárd)." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 242–242.
———. 2005ac. "Gazio, Antonio." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 256–257.
———. 2005ad. "Gejzanovics Sándor Kézirata." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 257–257.
———. 2005ae. "Geszti István Éneke (17. Sz. Vége)." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 268–268.
———. 2005af. "Illyefalvi István (16. Sz.)." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 280–280.
———. 2005ag. "Faut Márk." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 30–30.
———. 2005ah. "Intermedium (Közjáték)." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 303–303.
———. 2005ai. "Fazekas Mihály." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 31–32.
———. 2005aj. "Irodalom." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 310–312.
———. 2005ak. "Fegyvert S Bátor Szívet... (1663. Aug.-Szept.)." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 36–36.
———. 2005al. "Gubernáth Antal." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 368–369.
———. 2005am. "Gvadányi József, Gr." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 370–372.
———. 2005an. "Gyarmati Imre (16. Sz. Vége-17. Sz. Eleje)." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 376–377.
———. 2005ao. "Fejér Antal." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 38–38.
———. 2005ap. "Jacobinus, Johannes." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 394–395.
———. 2005aq. "Gyöngyösi Krizosztom." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 412–412.
———. 2005ar. "Gyöngyösi Szótártöredék." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 414–414.
———. 2005as. "Jantso Ferenc." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 418–418.
———. 2005at. "Gyulai István." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 429–429.
———. 2005au. "Gyujteményes Vetemény, 1786 U." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 430–430.
———. 2005av. "Harsányi Ferenc (17. Sz.)." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 44–44.
———. 2005aw. "Fekete Imre." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 45–45.
———. 2005ax. "Jób Gábor." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 468–468.
Koszeghy, P, G Pálffy, and J Zachar. 2005. "Hajdúk." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 472–474.
Koszeghy, P. 2005ay. "Hajnal Mátyás." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 475–476.
———. 2005az. "Hartyáni Imre (16. Sz.)." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 48–49.
———. 2005ba. "Félegyházi Tamás." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 51–51.
———. 2005bb. "Feller Miklós." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 53–53.
———. 2005bc. "Házasok Éneki." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 55–55.
———. 2005bd. "Házsongárd." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 63–76.
———. 2005be. "Felvinczi Sándor." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 64–64.
———. 2005bf. "Hegedusök." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 83–84.
———. 2005bg. "Ferenczffy Lorinc." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 85–86.
———. 2005bh. "Ferenczffy Pál." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 86–86.
———. 2005bi. "Fessler Ignác Aurél." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 93–94.
———. 2005bj. "Himmelreich György." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 127–127.
———. 2005bk. "Hoffgreff, Georg." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 155–155.
———. 2005bl. "Hodosi Sámuel." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 155–155.
———. 2005bm. "Homonnai Drugeth Bálint." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 161–161.
Koszeghy, P, L Jankovits, P Kulcsár, and T Sajó. 2005. "Humanizmus." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 191–220.
Koszeghy, P. 2005bn. "Farkas András." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 20–20.
———. 2005bo. "Fancsali István." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 20–20.
———. 2005bp. "Igen Hasznos És Drága Nemes Receptum, Avagy Orvosság." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 257–257.
———. 2005bq. "Gubás György." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 368–368.
———. 2005br. "Guttovieni, Josephus." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 370–370.
———. 2005bs. "Gyöngyösi Toldalék." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 414–414.
———. 2005bt. "Gyöngyösi M. János." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 414–414.
———. 2005bu. "Gyulay Pál, Abafáji." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 429–430.
———. 2005bv. "Gyulai Márton." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 429–429.
———. 2005bw. "Felker András." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 53–53.
———. 2005bx. "Felsobányai S. Mihály." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 55–55.
———. 2005by. "Hegedüs Sebestyén." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 83–83.
———. 2005bz. "Hegyi Pál." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 85–85.
———. 2005ca. "Görcsöni Ambrus (Ambrosius Literatus de Gercian; 1574)." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 319–320.
Kőszeghy, P. 2005a. "Kozma-Énekeskönyv." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 103–103.
———. 2005b. "Könyv." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 120–121.
———. 2005c. "Károlyi Péter." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 127–127.
———. 2005d. "Juhász Máté." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 19–19.
———. 2005e. "Kőrispataki István Énekeskönyve." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 216–216.
———. 2005f. "Kőrösi István." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 219–219.
———. 2005g. "Középkor." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 227–228.
———. 2005h. "Kádár István Históriája." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 25–26.
———. 2005i. "Komáromi Énekeskönyv." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 27–27.
———. 2005j. "Közköltészet." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 297–298.
———. 2005k. "Komédia És Tragédia." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 30–30.
———. 2005l. "Kronogram." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 324–325.
———. 2005m. "Kulcsár-Melodiárium." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 327–327.
———. 2005n. "'kuruc Balladák.'" In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 332–333.
———. 2005o. "Kuun-Kódex." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 337–338.
———. 2005p. "Kürti István." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 339–339.
———. 2005q. "Laskay János." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 402–402.
———. 2005r. "Kállay Kopasz Pál." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 42–42.
———. 2005s. "Kisviczay Péter." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 446–446.
———. 2005t. "Az Kopaszságnak Dicsíreti." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 47–47.
———. 2005u. "Kalocsai Komédia." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 52–52.
———. 2005v. "Kora Újkor." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 59–59.
———. 2005w. "Kanizsai Pálfi János." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 80–81.
———. 2005x. "Kótyavetye." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 90–90.
———. 2005y. "Kovács György Éneke." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 93–94.
———. 2005z. "Körmöcbányai Táncszó." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 219–219.
———. 2005aa. "Kajali Klára." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 27–28.
———. 2005ab. "Komédiajáték." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 30–30.
———. 2005ac. "Régi Magyar Könyvtár."
Kőszeghy, Péter. 2005a. "Illyefalvi István." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 280–280.
———. 2005b. "Humanizmus 2." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán), 191–220.
———. 2005c. "Hajnal Mátyás." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 3:475–476.
Kőszeghy, Péter, and Zsuzsanna Tamás. 2005a. Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Ed. Péter Kőszeghy and Zsuzsanna Tamás. Vol. 3. Budapest: Balassi Kiadó.
———. 2005b. Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor És Kora Újkor. H-Jo (4. Kötet, Halételek - Jordán). Ed. Péter Kőszeghy and Zsuzsanna Tamás. Budapest: Balassi Kiadó.
Bartók, I, and P Kőszeghy. 2004. "Comenius, Johannes Amos." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 63–66.
Csörsz, Rumen István, Péter Kőszeghy, Géza Pálffy, and Szabó Géza Szentmártoni. 2004. Balassi Bálint És Kora. Budapest: Balassi Kiadó.
Kőszeghy, P. 2004a. "Balassi Szép Magyar Komédiájának Tréfái." In Balassi Bálint És Kora, 65–80.
———. 2004b. "Balassi Bálint Élete." In Balassi Bálint És Kora, 7–42.
———. 2004c. .
———. 2004d. "A Kanonizáció Állomásai, Avagy Balassi, Az Első Költő." GÖMÖRORSZÁG: AZ ÉSZAKI MAGYAR PEREMVIDÉK FÓRUMA 5 (3).
———. 2004e. "Balassi Bálint És a Hatalom." HUNGAROLOGISCHE BEITRÄGE 15.
———. 2004f. "Csernátoni Miklós." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 134–134.
———. 2004g. "Drabnik, Mikuláš." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 244–244.
———. 2004h. "Duchon, Johannes." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 254–254.
———. 2004i. "Esterházy (I.) Pál, Galántai, Hg." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 414–424.
———. 2004j. "Constantinusnak És Victoriának Egymáshoz Való Igaz Szerelmekrűl Írott Komédia." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 68–69.
———. 2004k. "Czobor Mihály." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 94–96.
———. 2004l. "Csáktornyai Mátyás." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 98–98.
———. 2004m. "Balassi Bálint Fragmentumainak Balassa Antal Iratai Között Lévő Másolata." MAGYAR NAPLÓ 16 (9).
———. 2004n. Balassi Bálint Összes Művei. Osiris Klasszikusok. Budapest: Osiris Kiadó.
———. 2004o. Újfalvi Imre: Keresztyéni Énekek (Debrecen, 1602). Bibliotheca Hungarica Antiqua, 38. Budapest: Balassi Kiadó.
Kőszeghy, Péter, and Szabó Géza Szentmártoni. 2004. Balassi Bálint Versei. Régi Magyar Könyvtár. Források. Budapest: Balassi Kiadó.
Kőszeghy, Péter. 2004. Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Ed. Péter Kőszeghy. Budapest: Balassi Kiadó.
Kőszeghy, P. 2003. "A Humor a 16-17. Századi Magyar Irodalomban." BÁRKA: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 11 (5): 39–53.
Kőszeghy, Péter. 2003a. "A Humor a 16—17. Századi Magyar Irodalomban." BÁRKA: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT XI (5): 39–52.
———. 2003b. "Bornemisza Péter." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:412–415.
———. 2003c. "Beythe András." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:372–373.
———. 2003d. "Barokk Irodalom I." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:176–186.
———. 2003e. "Balassi Bálint." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:176–186.
———. 2003f. "Balassa-Kódex." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:175–176.
———. 2003g. "Allegória 2." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:188–190.
———. 2003h. "Az Aenigmatikus Aenigma." In Fata Libelli, 229–232.
Kőszeghy, Péter (A szerk álnéven). 2003a. "Báthory Boldizsár." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:297–298.
———. 2003b. "Báthori (G.) Mihály." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:296–296.
———. 2003c. "Bathó Mihály Énekeskönyve." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:296–296.
———. 2003d. "Basire, Isaac de Preaumont." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:292–295.
———. 2003e. "Basilius István." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:292–292.
———. 2003f. "Bartók István." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:292–292.
———. 2003g. "Bartha András." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:292–292.
———. 2003h. "Barth, Johann Conrad." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:291–292.
———. 2003i. "Bártfai Énekeskönyv." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:285–285.
———. 2003j. "Bartakovics József." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:285–285.
———. 2003k. "Baróti Miklós." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:283–283.
———. 2003l. "Barkóczy Ferenc." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:213–215.
———. 2003m. "Barkóczy Borbála." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:213–213.
———. 2003n. "Bárkányi János." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:212–213.
———. 2003o. "Barius, Nicolaus." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:212–212.
———. 2003p. "Barcsai Mihály." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:211–211.
———. 2003q. "Barczafalvi Szabó Dávid." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:210–210.
———. 2003r. "Baranyi László." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:209–209.
———. 2003s. "Baranyai Pál." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:207–207.
———. 2003t. "Barakonyi Ferenc." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:205–205.
———. 2003u. "Bányai István, Felsőbányai." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:194–194.
———. 2003v. "Banfi, Peter." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:191–192.
———. 2003w. "Bánffy Gergely." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:191–191.
———. 2003x. "Balsaráti Vitus János." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:190–190.
———. 2003y. "Balog György." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:189–190.
———. 2003z. "Balla Gergely." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:189–189.
———. 2003aa. "Balassi-Epicédium." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:86–86.
———. 2003ab. "Balás József Énekeskönyve." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:173–174.
———. 2003ac. "Bakhus." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:171–171.
———. 2003ad. "Báji Patay Sámuel." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:167–167.
———. 2003ae. "Bagonyai Ráolvasások." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:166–166.
———. 2003af. "Babocsay Izsák." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:163–163.
———. 2003ag. "Babai Ferenc." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:163–163.
———. 2003ah. "Augustinus Olomucensis." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:158–158.
———. 2003ai. "Augustini Sámuel, Ab Hortis." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:157–158.
———. 2003aj. "Auer, Johann Ferdinand." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:157–157.
———. 2003ak. "Atyjafiaitul Eladott József." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:156–157.
———. 2003al. "Aszalay János." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:149–149.
———. 2003am. "Aranyosmedgyesi Sámuel." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:132–132.
———. 2003an. "Aranyasy István." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:128–128.
———. 2003ao. "Apponyi Balázs." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:127–127.
———. 2003ap. "Apácai Tamás." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:117–117.
———. 2003aq. "Antonius Cassoviensis, Joannes." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:116–116.
———. 2003ar. "Anno 1664." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:113–113.
———. 2003as. "Androvics Miklós Könyvtára." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:109–109.
———. 2003at. "Andreas Pannonius." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:109–109.
———. 2003au. "Andrea Di Niccolò d'Ungheria." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:108–108.
———. 2003av. "Ambrosovszky Mihály." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:99–99.
———. 2003aw. "Almási Gergely Mihály." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:93–93.
———. 2003ax. "Almádi István." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:91–91.
———. 2003ay. "Alistáli Márton." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:65–65.
———. 2003az. "Ali Portu." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:64–64.
———. 2003ba. "Alexander de Hungaria." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:59–59.
———. 2003bb. "Album Oltardinum." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:59–59.
———. 2003bc. "Akrosztichon." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:56–56.
———. 2003bd. "Aki Az Istent Megismerheti..." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:54–54.
———. 2003be. "Ákáb István." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:54–54.
———. 2003bf. "Actio Curiosa." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:14–14.
Kőszeghy, Péter (A szerk. álnéven). 2003bg. "Abigail Históriája." In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, 1. [köt.]:10–10.
Tamás, Zsuzsanna, and Péter Kőszeghy. 2003. Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Ed. Zsuzsanna Tamás and Péter Kőszeghy. Vol. 1. [köt.]. Budapest: Balassi Kiadó.
Koszeghy, P, and T Sajó. 2002. JANI PANNONII Opera Omnia. Studiolum Hungaricum I. Budapest: Balassi Kiadó.
Kőszeghy, P. 2002a. "Theagenes Und Charikleia: Der Erste Ungarische (Vers)Roman." In Der Mythos von Amor Und Psyche in Der Europäischen Renaissance, 83–97.
———. 2002b. "Hagyomány És Újítás." LUX PANNONIAE 10.
Kőszeghy, Péter, and Gyula (tanulmány) Mayer. 2002. JANI PANNONII Poëmata I – II. Ed. Gyula (tanulmány) Mayer. Vol. 2. Budapest: Balassi Kiadó.
Kőszeghy, Péter. 2002. Balassi Bákint, Beteg Lelkeknek Való Füves Kertecske (Mai Hangalakra Átírt Kiadás). Budapest: Balassi Kiadó.
Kőszeghy, Péter, and Szabó T Attila (utószó) ifj. 2002. Melius Juhász Péter: Herbarium : Az Faknac, Fuveknec Nevekről, Természetekről És Hasznairól. Kolozsvár 1578. Ed. Szabó T Attila (utószó) ifj. Bibliotheca Hungarica Antiqua. Budapest: Balassi Kiadó.
Kőszeghy, Péter, Éva Petrőczi, and András (utószó) Szabó. 2002. Szent Biblia, Az Az Istennek O És Ujtestamentomaban Foglaltatott Egész Szent Irás. Magyar Nyelvre Forditatott Caroli Gaspar Által. Várad - Kolozsvár 1660-1661. Ed. Éva Petrőczi and András (utószó) Szabó. Bibliotheca Hungarica Antiqua. Budapest: Balassi Kiadó.
Kőszeghy, Péter, and Judit (utószó) Vásárhelyi. 2002. Imadsagos Könyveczke, Mellyben Szép Hálá Adásoc És Áhitatos Könyögésec Vadnac, Mellyet Magyar Nyelven Uyonnan Boczátott Ki Szenci Molnár Albert. Heidelberg 1621. Ed. Judit (utószó) Vásárhelyi. Bibliotheca Hungarica Antiqua. Budapest: OSZK.
Koszeghy, P. 2001. "Gyulai F. Márton: Magyarország Pusztulása." In Ritoók Zsigmondné Szalay Ágnes 70. Születésnapjára, 60–60.
Kőszeghy, P, and Zsuzsanna Tamás. 2001. Ritoók Zsigmondné Szalay Ágnes 70. Születésnapjára. Ed. P Kőszeghy and Zsuzsanna Tamás. Budapest: Balassi Kiadó.
Jankovics, J, P Kőszeghy, and Szabó G Szentmártoni. 2000. A 16. Század Magyar Nyelvű Világi Irodalma. Régi Magyar Irodalmi Szöveggyűjtemény II. Ed. J Jankovics, P Kőszeghy, and Szabó G Szentmártoni. Budapest: Balassi Kiadó.
Kőszeghy, P. 2000a. Bornemisza Péter: Prédikációk Egész Esztendő Által Minden Vásárnapra Rendeltetett Evangéliomból. Oláh Szabolcs Utószaváva. Budapest: Balassi Kiadó.
Kőszeghy, P, and Z Tamás. 2000. Heltai Gáspár: Háló. Budapest: Balassi Kiadó.
Kőszeghy, P. 2000b. Pázmány Péter: Igazságra Vezérlő Kalauz. BHA XXXII. Hargittay Emil Utószavával. Budapest: Balassi Kiadó.
Kőszeghy, Péter. 2000. "Apácák Szökésben, Avagy Balassa Mária Viktória Nyomorúsága." In Visszapillantó Tükör, 35–44.
Kőszeghy, P. 1999a. "Literature and the Arts from the Beginnings to the 18th Century." In A Companion to Hungarian Studies, 225–344.
———. 1999b. Csáktornyai Mátyás: Gróbián. Régi Magyar Könyvtár. Források. Budapest: Balassi Kiadó.
Kőszeghy, Péter, and Szabó Géza Szentmártoni. 1999a. Gyarmati Balassi Bálint, Szép Magyar Komédia. Millenniumi Könyvtár. Budapest: Balassi Kiadó.
———. 1999b. Balassi Bálint Összes Versei. Milleniumi Könyvtár. Budapest: Balassi Kiadó.
Jankovics, József, Péter Kőszeghy, and Pál Ács. 1998. Régi Magyar Irodalmi Szöveggyűjtemény I. Budapest: Balassi Kiadó.
Kőszeghy, Péter, and Mihály Czobor. 1996. Theagenes És Charichlia. Régi Magyar Költők Tára. XVI. Századbeli Költők Művei. Új Folyam. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Kőszeghy, Péter, and László (utószó jegyzetek) Szörényi. 1995. Esterházy Pál: Az Boldogsagos Szűz Maria Szombattya Az-Az Mindenszombat Napokra Valo Áétatossagok. Nagy Szombatban, 1691. Ed. László (utószó jegyzetek) Szörényi. Bibliotheca Hungarica Antiqua. Budapest: Balassi Kiadó.
Kőszeghy, P, and I Vadai. 1994. Balassa-Kódex. 1-2. Köt. [Az OSzK Quart. Hung. 3247 Jelzetű Kéziratának Hasonmása.]. Budapest: Balassi Kiadó.
Kőszeghy, Péter. 1994a. "Balassi Mitológiája, Avagy Az Első Költő." IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 98 (5--6): 695–705.
———. 1994b. "Ki Volt Balassi Céliája?" In Klaniczay-Emlékkönyv, 250–255.
Kőszeghy, Péter, and Nuzzo (utószó) Armando. 1994. Gyarmati Balassa Balintnak Istenes Éneki. Bécs 1633. Ed. Nuzzo (utószó) Armando. Bibliotheca Hungarica Antiqua. Budapest: Balassi Kiadó.
Kőszeghy, Péter (közzéteszi). 1994. Esterházy Pál: Az Egész Világon Levő Csudálatos Boldogságos Szűz Képeinek Rövideden Föltett Eredeti. Nagyszombat, 1690. (Fakszimile Kiadás). Ed. Péter (közzéteszi) Kőszeghy. Bibliotheca Hungarica Antiqua. Budapest: Balassi Kiadó.
Kőszeghy, P, Bálint (1554-1594) Balassi, Péter Kőszeghy, and Szabó Géza Szentmártoni. 1993. Balassi Bálint Versei. Régi Magyar Könyvtár. Budapest: Balassi Kiadó.
Kőszeghy, P. 1993. PÁZMÁNY Péter: Keresztyéni Imádságos Könyv. Grác, 1606. Bibliotheca Hungarica Antiqua. Budapest: Balassi Kiadó.
———. 1992. HAJNAL Mátyás: Szíves Könyvecske. Bécs, 1629. Bibliotheca Hungarica Antiqua 27. Budapest: Balassi Kiadó.
Kőszeghy, Péter, and Péter Kőszeghy. 1991. [Székely István: Zsóltárkönyv.] Soltar Könü Szekel' Estvantul Magiar Nielre Forditatott Es Nehez Heliecnec Rouideden Valo Magiarazatia Psalmosonkent... Krakkó 1548. Bibliotheca Hungarica Antiqua. Budapest: Argumentum Kiadó.
Kőszeghy, Péter, and György (utószó) Rózsa. 1991. Mausoleum Potentissimorum Ac Gloriosissimorum Regni Apostolici Regum et Primorum Militantis Ungariae Ducum. Nürnberg, 1664. Ajánlja Magyarország Rendeinek Gr. Nádasdy Ferenc. Ed. György (utószó) Rózsa. Bibliotheca Hungarica Antiqua. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Balassi, Bálint (1554-1594), Péter Kőszeghy, and Géza Szabó. 1990. Szép Magyar Komédia. Ed. Péter Kőszeghy and Géza Szabó. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.
Kőszeghy, Péter, Áron Petneki, and Katalin Schulcz. 1990. A Megőrzendő Múlt. A Kulturális És Történelmi Emlékeink Feltárása, Nyilvántartása És Kiadása Című Kutatási Program Tevékenysége És Az Általa Támogatott Forráskiadványok Jegyzéke 1983–1990. Budapest: MTA Irodalomtudományi Intézet.
Kőszeghy, Péter, and Mihály Imre. 1990. Szenczi Molnár Albert: Dictionarium Latinoungaricum; Dictionarium Ungaricolatinum. Noribergae, 1604. Ed. Mihály Imre. Bibliotheca Hungarica Antiqua. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Kőszeghy, Péter, and Tibor (Utószó) Komlovszki. 1990. Guevara, Antonio de: Horologii Pincipum, Azaz Az Fejedelmek Órájának Második Könyve; Ford. Draskovith János. Grecz, 1610. Ed. Tibor (Utószó) Komlovszki. Bibliotheca Hungarica Antiqua. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Kőszeghy, Péter. 1989a. "A Népiesség Fogalma Az Irodalomtudományban." In A Magyar Nyelv És Kultúra a Duna Völgyében, I–II., 183–189.
———. 1989b. "Elhárítva." IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 93 (5--6): 597–604.
———. 1989c. "A Zay-Ugróci Levéltár Verses Kéziratairól." IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 93 (1–2.): 97–100.
Kőszeghy, Péter, and László (utószó jegyzetek) Szörényi. 1989. Sylvester János: Grammatica Hungarolatina. Sárvár, 1539. (Hasonmás Kiadás). Ed. László (utószó jegyzetek) Szörényi. Bibliotheca Hungarica Antiqua. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Kőszeghy, Péter. 1988a. Pécsi Lukács, Szent Ágoston Doktornak ..., Nagyszombat 1591. Vol. 2. Bibliotheca Hungarica Antiqua. Budapest: MTA Könyvtára.
———. 1988b. "Balassi Bálint Költészete: Hagyomány És Újítás." DISCUSSIONES NEOGRADIENSES 5: 3–15.
Kőszeghy, Péter, Péter Kulcsár, and F György (Utószavak) Széphelyi. 1988. Werbőczy István: Decem Divinorum Praeceptorum Libellus, Adiunctis Decem Aegyptiorum Plagis in Eos, Qui Eadem Praecepta Servare Neglexerint. Viennae, 1524. Ed. Péter Kulcsár and F György (Utószavak) Széphelyi. Bibliotheca Hungarica Antiqua. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Kőszeghy, Péter, and József László (Utószó) Kovács. 1988. Lackner Kristóf: Florilegus Aegyptiacus in Agro Semproniensi. ? Maiestatis Hungariae Aquila. Keresztúrini, 1617. Ed. József László (Utószó) Kovács. Bibliotheca Hungarica Antiqua. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Kőszeghy, Péter, Piroska (utószó jegyzetek) Uray, and Lukács Pécsi. 1988. Szent Ágoston Doktornak Elmélkedő, Magánbeszélő És Naponként Való Imádsági. Nagyszombat, 1591. Ed. Piroska (utószó jegyzetek) Uray. Bibliotheca Hungarica Antiqua. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Kőszeghy, Péter. 1987. "Horváth Iván: Balassi Költészete Történeti Poétikai Megközelítésben." IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 91–92 (3): 310–338.
Kőszeghy, Péter, and Antal (Utószó) Pirnát. 1987. Johann Sommer: Vita Jacobi Despotae Moldavorum. Wittenberg, 1587. Ed. Antal (Utószó) Pirnát. Bibliotheca Hungarica Antiqua. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Kőszeghy, Péter, and Piroska (utószó jegyzetek) Uray. 1987. • Laskay János: Az Aesopus Eleteröl, Erköltseröl, Minden Fö Dolgairol Es Halalarol Valo Historia. Görögből Es Deakbol Magyar Nielure Ford. Debrecemben, 1592. Ed. Piroska (utószó jegyzetek) Uray. Bibliotheca Hungarica Antiqua. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Szabó, András, and Péter Kőszeghy. 1987. De Sigetho Hungariae Propugnaculo. Zrinyi-Album. Wittenberg, 1587. Ed. András Szabó and Péter Kőszeghy. Bibliotheca Hungarica Antiqua. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Kőszeghy, Péter. 1986. "Tótfalusi Kis Miklós." IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 90 (4): 466–468.
———. 1985a. "A 'virágnyelv' funkciója Korai Verseinkben." In A Magyar Vers, 182–186.
———. 1985b. "A Balassi-Szöveghagyomány Néhány Kérdéséről." IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK LXXXIX (1): 76–89.
———. 1984. "XVI. Századi Magyar Versek Textológiai Problémáiról." IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 88 (1): 86–90.
———. 1979a. "Horváth Iván (Szerk.): Balassi Bálint Összes Versei." IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 83 (2): 218–221.
———. 1979b. Heltai Gáspár: Háló. Magyar Tallozó. Budapest: Magvető Kiadó.
———. 1976. "Balassi Verseinek Egy Ismeretlen Kiadásáról." IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 80 (5–6.): 714–719.